skip to Main Content
0226-355506 info@stichtingprov.nl

Welkom op de homepage van Stichting PROV Jeugd en Gezin.

Professioneel Resultaatgericht Ontwikkelingsgericht Verbindend

Voorbeelden van activiteiten die bij Stichting PROV Jeugd en Gezin plaats hebben gevonden.
Elke activiteit is zorgvuldig bedacht ter ondersteuning van de specialistische pedagogische begeleiding c.q. behandeling welke binnen het zorgplan zijn opgenomen. Welke activiteit wordt gekozen is afhankelijk van iedere cliënt/ deelnemer en diens mogelijkheden van dat moment. Gelet wordt op de ontwikkeldoelen, de draagkracht en de aansluiting bij de persoonlijke belevingswereld. De activiteit moet zorg dragen voor inslijten van de beoogde ontwikkelprocessen, opbouw van positieve ervaringen en toename van eigen regie.

Certificaat t.b.v. het verlenen van zorg voor Jeugd en Gezin op alle leefgebieden:

Back To Top