skip to Main Content
0226-355506 info@stichtingprov.nl

Voor al uw hulpvragen klein of groot, voor individuen, gezinnen en/of één- of tweepersoonshuishoudens.

Wilt u onderstaande aanmeldgegevens zo volledig mogelijk invullen, dan kunnen we bij de eerste afspraak de administratieve intake zo vlot mogelijk laten verlopen en sneller beginnen met waar u eigenlijk voor komt. Hartelijk dank.


Kosten:
De intake bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek waarna in samenspraak gekozen wordt om al dan niet de gehele intakefase te doorlopen met als doel om te komen tot een begeleidingsvoorstel en een inschatting van de daarbij behorende kosten.

Het kennismakingsgesprek is eenmalig gratis en vrijblijvend.

Na de intake wordt er een begeleidingsvoorstel gedaan waarin een inschatting van de kosten wordt meegenomen.

Vergoedingen:
1. Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft vele gunningen bij o.a. de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Maastricht, Nijmegen, Gooi en Vechtstreken, Heemskerk en Velsen. De hier weergegeven gunningen betreffen een moment opname, voor een concrete vraag of wij een gunning hebben in uw woonplaats kunt u contact met ons opnemen.
2. CIZ indicaties
3. De aanvullende verzekering van meerdere zorgverzekeringen dekken geheel of voor een deel de kosten van begeleiding (zie de link naar de vergoedingen via onze registratie bij deze beroepsverenigingen ABvC en NFG)

Back To Top