skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Voor al uw hulpvragen klein of groot, voor individuen, gezinnen en/of één- of tweepersoonshuishoudens.

Wilt u onderstaande aanmeldgegevens zo volledig mogelijk invullen, dan kunnen we bij de eerste afspraak de administratieve intake zo vlot mogelijk laten verlopen en sneller beginnen met waar u eigenlijk voor komt. Hartelijk dank.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer(s)                             BSN
   

Straatnaam en huisnummer

Postcode           Woonplaats
   

Wie is uw verzekeraar?

Wat is uw polisnummer?

Wat is de naam van uw huisarts?

Zijn er al hulpverleners betrokken? Zo ja,

Gewenste intake (uw voorkeursdagen/ tijdstippen)

Waar zijn de zorgen over? Wat is de hulpvraag?

Kosten:
De intake is gratis en vrijblijvend. Na de intake wordt er een begeleidingsvoorstel gedaan waarin een inschatting van de kosten wordt meegenomen.

Vergoedingen:
1. Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft vele gunningen bij o.a. de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Maastricht, Nijmegen, Gooi en Vechtstreken, Heemskerk en Velsen
2. CIZ indicaties
3. De aanvullende verzekering van meerdere zorgverzekeringen dekken geheel of voor een deel de kosten van begeleiding (zie de link naar de vergoedingen via onze registratie bij deze beroepsverenigingen ABvC en NFG)

Back To Top