skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

  • Ondersteunen en begeleiden op individueel en gezinsniveau bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen.
  • Op individueel en gezinsniveau ondersteunen en begeleiden bij het vergroten en versterken van het sociaal netwerk.
  • Begeleiden en ondersteunen op individueel en gezinsniveau bij problemen met scholing, werk en vrijetijdsbesteding.
  • Ondersteunen en begeleiden bij de contacten met elkaar en de omgeving.
  • Op maat verlenen van ondersteuning en begeleiding om te voorkomen dat mensen volledig vastlopen in de ontwikkeling of langdurig thuis komen te zitten.
  • Indien wij u niet zelf kunnen ondersteunen, zoeken wij samen met u naar mogelijkheden buiten onze organisatie.
Back To Top