skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft de volgende doelstellingen;

 

  • het komen tot positief resultaat van de bedreigde en/of bemoeilijkte ontwikkeling van jeugd en volwassenen, verbinding tussen hun familieleden onderling en met de maatschappij
  • het ondersteunen en begeleiden van jeugd en volwassenen voorafgaand aan, bij en na uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, scholing en werk
  • jeugd en volwassenen positieve ervaringen aanbieden al dan niet ter verwerking van trauma, in ieder geval om te komen tot een zo positief mogelijke ontwikkeling
  • jeugd en volwassenen de mogelijkheid bieden om samen te werken aan optimalisering van de interactie en communicatie binnen en buiten hun familie
  • ondersteuning of begeleiding van jeugd en volwassenen die niet op een normale of adequate manier kunnen deelnemen aan school of werk
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Back To Top