skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Het aanmeldingsformulier voor donateurs kunt u hier downloaden.

Onze zorgorganisatie richt zich direct op een algemeen belang: een brugfunctie bieden voor jeugdigen en gezinnen waar zich opvoedings- en/ of ontwikkelingsproblemen voordoen en die niet tot een constructieve of werkbare oplossing komen bij reguliere zorginstellingen. Benodigde hulpmiddelen zoals laptops worden vaak niet vergoed door middel van subsidies, maar zijn heel hard nodig om jeugdigen te ondersteunen bij bijvoorbeeld school. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom!

Ons rechtspersonen – en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 852530560.

Back To Top