skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Het aanmeldingsformulier voor donateurs kunt u hier downloaden.

Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft de ANBI-status in aanvraag. Dit betekent dat de overheid wordt gevraagd ons te erkennen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onze zorgorganisatie richt zich direct op een algemeen belang: een brugfunctie bieden voor volwassenen, jeugd of gezinnen waar zich opvoedings- en/ of ontwikkelingsproblemen voordoen, maar niet (meer) tot een constructieve of werkbare oplossing komen bij reguliere zorginstellingen. Ons rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) is 852530560.

Stichting PROV Jeugd en Gezin gaat daar verder waar anderen stoppen!

Back To Top