skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

HKZ certificaat:

_______

 Link naar het certificaat in pdf

Hoe wordt het vermogen besteed?

Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft geen winstoogmerk en besteedt haar vermogen aan alle minimaal te maken onkosten ter verwezenlijking van haar doel.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoe wordt onze hulp gefinancierd?

De hulp van Stichting PROV wordt geleverd op basis van

  • Een indicatiestelling Zorg of Bureau Jeugd Zorg als de indicatie kan worden omgezet naar PGB
  • De aanvullende verzekering van uw zorgverzekering (zie NFG lijst)
  • Indicatie van het wijk- of gebiedsteam van uw gemeente (zie WMO/Jeugd)
  • Uit eigen verdiensten c.q. spaargelden

Let op: overleg met en verwijzing van uw huisarts is van wezenlijk belang

Geld1

Back To Top