skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Stichting PROV Jeugd en Gezin werkt zonder wachtlijsten. Zodra de financiering rond is kunnen wij vrijwel direct starten. Om de hulpvrager zo goed mogelijk van dienst te zijn, hanteren wij een open en directe communicatie wijze. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van gesprekken waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd om in één lijn verder te kunnen werken. De stichting is breed inzetbaar. Begeleiders geven ondersteuning bij zeer uiteenlopende hulpvragen. Van hulp bij de administratie tot hulp bij traumaverwerking. De stichting vindt het belangrijk dat een ieder een eerlijke kans krijgt tot deelname in onze maatschappij. Zij is zeer ervaren in het bieden van ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen in de breedste zin. Stichting PROV Jeugd en Gezin kan daarnaast ondersteunen en adviseren bij de ondersteuning en begeleiding van hulpvragers bij andere instellingen.

Back To Top