skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Intro jaarverslag 2018

Het jaarverslag over 2018 is oorspronkelijk een directiebeoordeling dat opgesteld is door Alice Zendman op 31 december 2018. Deze directiebeoordeling is door haar opgesteld om vast te stellen of Stichting PROV Jeugd en Gezin beschikt over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem. De grondslagen voor deze managementreview zijn:

 • Kwaliteitsmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • HKZ-certificatieschema GGZ: 2015

Hieronder kunt u de volgende verslagen vinden;

 • Het meerjarenbeleidsplan 2018- 2020 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening) kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het jaarverslag 2017 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het jaarverslag 2016 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het financieel jaarverslag 2016 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het jaarverslag 2015 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het jaarverslag 2014 (inclusief jaarrekening) kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het financieel jaarverslag 2013 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
 • Het bestuursverslag 2013 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.
Back To Top