skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Het jaarverslag over 2018 is geschreven vanuit de directiebeoordeling. Deze is opgesteld door de leidinggevende op 31 december 2018. In de beoordeling wordt uiteengezet hoe het kwaliteitsmanagementsysteem efficiënt, effectief en doelmatig zijn werk kan doen. Grondslagen hiervoor zijn:

 • Kwaliteitsmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • HKZ-certificatieschema GGZ: 2015

Hieronder kunt u jaarverslagen en meerjarenplannen downloaden in PDF formaat;

 • Het meerjarenbeleidsplan 2018- 2020 kunt u hier downloaden.
 • Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.
 • Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
 • Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
 • Het financieel jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
 • Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
 • Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.
 • Het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 kunt u hier downloaden.
 • Het financieel jaarverslag 2013 kunt u hier downloaden.
 • Het bestuursverslag 2013 kunt u hier downloaden.
Back To Top