skip to Main Content
0226-355506 info@stichtingprov.nl

Team_Building

Ons hechte team bestaat uit begeleiders, maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen. In onze begeleiding waarborgen wij continuïteit en betrouwbaarheid voor al onze cliënten/ deelnemers in onze begeleiding. Overleg en overdracht staan in onze dagelijkse bezigheden centraal. Hierbij zetten wij de hulpvraag en behoeften van de individuele deelnemer altijd voorop.

Het bestuur van de stichting bestaat uit J.S. van Dijk (voorziter), H.J. de Ruiter (secretaris), J.A.C. Vlaar (penningmeester).

Els Verbruggen is de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting PROV Jeugd en Gezin. U kunt altijd bij haar aankloppen voor een gesprek. Verdere stappen naar aanleiding van dat gesprek worden uitsluitend in overleg met u genomen.

Back To Top