skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Team_Building

Ons hechte team bestaat uit begeleiders, maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen. In onze begeleiding waarborgen wij continuïteit en betrouwbaarheid voor al onze cliënten/ deelnemers in onze begeleiding. Overleg en overdracht staan in onze dagelijkse bezigheden centraal. Hierbij zetten wij de hulpvraag en behoeften van de individuele deelnemer altijd voorop.

De dagelijkse leiding  van de stichting is in handen van Alice Zendman. Met ruime ervaring in leidinggeven en het waarborgen van kwaliteit over gehele teams, coördineert zij de dagelijkse bezigheden. Zij wordt in haar taken ondersteund door de facilitair manager.

Het bestuur van de stichting bestaat uit C.M.A. Vlaar (voorzitter), H.J. de Ruiter (secretaris), J.A.C. Vlaar (penningmeester).

Els Verbruggen is de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting PROV Jeugd en Gezin. U kunt altijd bij haar aankloppen voor een gesprek. Verdere stappen naar aanleiding van dat gesprek worden uitsluitend in overleg met u genomen.

Back To Top