skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Stichting PROV Jeugd en Gezin is een kleinschalige, laagdrempelige zorgorganisatie die opgericht is in 2013 in Opmeer.

De stichting zet zich landelijk in om een brugfunctie te bieden in gezinnen of in het leven van individuen waar zich opvoedings- of ontwikkelingsproblemen voordoen.

De stichting komt voort uit het Vlier Centrum en bouwt voort op de tien jaar ervaring van het centrum.

De inkomsten investeert de stichting in het optimaliseren van de kwaliteit van de hulp. Naast professionele begeleiders zijn ook vrijwilligers actief binnen de stichting.

PROV staat voor Professioneel, Resultaatgericht, Ontwikkelingsgericht en Verbindend werken.

Motto:

“Daar waar de ander stopt, tracht Stichting PROV Jeugd en Gezin door te gaan.”

De stichting werkt met cliënten woonachtig in heel Nederland en heeft verspreid over heel Nederland ook diverse samenwerkingsverbanden, zoals met;

 • een NIP psycholoog (als ZZP’er)
 • een (ortho)pedagoog, counsellor (als ZZP’er)
 • Stichting Kram te Zaandam – Klik hier
 • FamilieWijzer te Alkmaar – Klik hier
 • Landelijk Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) – Klik hier
 • Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) – Klik hier
 • 7 West-Friese gemeenten (WF7) – Klik hier
 • WerkSaam te Hoorn – Klik hier
 • WSG
 • Leger des Heils – Klik hier
 • Jeugdzorg Nederland – Klik hier
 • UWV – Klik hier
 • Onderwijsconsulenten+ – Klik hier
 • Leerplichtambtenaren
 • Gezinsvoogden/ voogden

 

 

Back To Top