skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Welkom bij Stichting PROV Jeugd en Gezin. Wij streven ernaar jeugdigen en gezinnen te helpen in de omgang met soms een grote diversiteit aan problematiek. Wij zijn een brede vangnetvoorziening en denk daarbij o.a. aan systeemgericht, integratief, specialistische begeleiding, scholing, trainingen, hervinden structuur en eigen regie, behandelingscomponenten, logeren etc.

Wij proberen met name te voorkomen dat mensen volledig vastlopen in hun ontwikkeling of langdurig thuis komen te zitten. We beogen om op het einde van het ingezette en doorlopen hulptraject dat de kans op recidief nihil is. Hierbij werken wij Professioneel, Resultaatgericht, Ontwikkelingsgericht en Verbindend.

“Daar waar de ander stopt, tracht Stichting PROV Jeugd en Gezin door te gaan.”

Back To Top