skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl
Binnen ons team staat overleg centraal. We overleggen graag met het systeem waar de cliënt deel vanuit maakt. Dit kan bijvoorbeeld het gezin zijn. Maar ook school, de werkomgeving, eerder betrokken artsen of therapeuten kunnen hier onder vallen. Voor we informatie uitwisselen zullen we toestemming vragen. Als een cliënt nog geen 16 is vragen wij dit de ouders, tussen de 16 en 18 vragen wij dit aan ouders en de cliënt zelf, en boven de 18 mag de cliënt bepalen. Alleen met uw toestemming gaat informatie van ons naar derden. Derden zijn alle anderen dan de direct en indirect betrokken begeleidingsteamleden van Stichting PROV Jeugd en Gezin die in samenspraak er alles aan doen om u als cliënt, als deelnemer het meest optimaal mogelijke te bieden.

Stichting PROV Jeugd en Gezin is aangesloten bij de verwijs index van Vroeg Samenwerken in Noord-Holland-Noord. Al onze cliënten onder de achttien jaar worden hier ingeschreven. U zult hier door uw contactpersoon uitgebreid over worden voorgelicht. Alleen bij u betrokken hulpverleningsinstanties krijgen via deze verwijs index een melding dat u als cliënt die bij ons in zorg komt. Voor er inhoudelijke informatie tussen de organisaties wordt uitgewisseld wordt hiervoor toestemming aan u gevraagd.
Privacy lock
Back To Top