skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Mevrouw Els Verbruggen is de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting PROV Jeugd en Gezin. Bij haar kunt u aankloppen voor een vertrouwelijk gesprek. De inhoud van het gesprek blijft geheel tussen u en haar. Hieronder stelt zij zich voor.

U kunt haar mailen via e.verbruggen@stichtingprovjeugdengezin.nl. Ook kunt u een brief sturen waarna zij contact met u opneemt. Het adres is: Vertrouwenspersoon Stichting PROV Jeugd en Gezin, t.a.v. Els Verbruggen, Lindengracht 23a, 1716 DD Opmeer. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Graag wil ik me voorstellen, d.d. 13-03-2017
 
Els Verbruggen-Smit
Geboren op 08-11-1949 in de Wieringermeer.
Gehuwd met Jan Verbruggen op 16-06-1979.
 
Na het voortgezet onderwijs heb ik een lerarenopleiding (N-XIX) gevolgd en heb als lerares gewerkt in het huishoudonderwijs op lager- en middelbaar niveau. Met deze bevoegdheid maakte ik de overstap naar de gezins- en bejaardenzorg en heb daar leiding gegeven aan o.a. de verzorgenden en de begeleiding van de gezinnen.
 
Vervolgens deed ik aan de Sociale Academie de parttime opleiding Maatschappelijk Werk. Tijdens en na deze opleiding bleef ik in de gezins- en bejaardenzorg werkzaam als leidinggevende.
 
De laatste 18 jaar van mijn werkzaam leven was ik coördinator in een kloostergemeenschap van vrouwelijke religieuzen. Ik was er zowel voor de individuele religieuze alsook voor de gemeenschap; daarnaast stuurde ik medewerkers aan en had de zorg voor materiële zaken.
 
Als vrijwilliger heb ik me altijd ingezet en doe dat nog steeds voor pastorale taken in de R.K. kerk. Daarvoor heb ik diverse cursussen gevolgd en gegeven aan vrijwilligers.

listening-ear
Back To Top